W pewnym gimnazjum są trzy klasy III . W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 15% tej klasy, a w III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów trzecich klas stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T16:23:14+01:00
50% + 15% + 48% = 113% - Chłopcy
50% + 85% + 52% = 187% - Dziewczęta
Odp: Dziewczęta stanowią 187% III klas.