Odpowiedzi

2010-03-16T16:22:09+01:00
Porównanie- porównanie dwóch przedmiotów do siebie np. silny niczym dąb

epitet- określenie rzeczownika najczęściej przymiotnik np. ładny kwiat

Ożywienie - nadanie cech zwierząt przedmiotom nieożywionym

Personifikacja- nadanie zwierzętom cech ludzkich

Metafora- niezwykłe i Zaskakujące połączenie słów
5 2 5
2010-03-16T16:27:22+01:00
Porównanie - zabieg polegający na skojarzeniu i połączeniu ze sobą za pomocą słow ( jak, niby, jakby, na kształt)podobnych lub wspólnych cech przedmiotow.

Epitet- wyraz pełniący funkcję okreslenia rzeczownika.

Uosobienie- rodzaj przenośni polegający na nadaniu roslinom zwierzetom cech ludzkich.

Ożywienie - rodzaj przenośni polegający na nadaniu przedmiotom nieozywionym cech istot zywych.

Personifikacja - środek stylistyczny polegające na metaforycznym przedstawianiu zwierząt i roślin, przedmiotów nieożywionych,

Partykuła- wyraz dający wypowiedzeniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe

Metafora-
językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np. "od ust sobie odejmę", lub "podzielę się z wami wiadomością".


5 5 5