1. Oblicz jaką obiętość w warunkach normalnych zajmuję :
a) 0,5 mola cząsteczek H2
b)22g CO2
2. Oblicz stężenie molowe 43% HNO3 o gęstości q=1,38 g/cm3
3.80g KCl rozpuszczono w 300g wody. Oblicz C% tego roztworu.
4.300 kg wody morskiej zawiera 0,4 kg magnezu. Oblicz C% magnezu w wodzie morskiej.
5.300cm3 roztowru KCl zawiera 0,2 mol soli. Oblicz Cmol tego roztworu.
6.Oblicz masę CuSO4 zawartą w 300cm3 0,2 molowego roztworu.
7. Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuję :
a)1,5 mola cząsteczek O2
b)16g SO2
8. Oblicz stężenie procentowe 7,8 molowego roztworu NH3 o gęstości 0,89 g/cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T13:14:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a)
1mol H2-----------22,4dm3
0,5 mola H2------xdm3
x=11,2dm3

b)
mCO2=44u
44g CO2------22,4dm3
22g CO2--------xdm3
x=11,2dm3

2.
Masa molowa HNO3=63g/mol
d=1,38g/cm3 = 1380g/dm3
Cp=43%
Cm=?
Cm=Cp*d/M*100%
Cm=43*1380/63*100
Cm=9,42mol/dm3

3.
Z def. stęż. procent.
80g subst.----380g roztworu
xg subst.------100 roztworu
x=21,05g subst.
x=21,05%

4.
0,4kg Mg-------300kg wody morskiej
xkg Mg----------100g wody morskiej
x=0,13g Mg
x=0,13% Mg

5.
0,2mole------300cm3
xmoli--------1000cm3
x=0,67mol/dm3

6.Oblicz masę CuSO4 zawartą w 300cm3 0,2 molowego roztworu.
0,2mole CuSO4------1000cm3 roztworu
xmoli CuSO4----------300cm3
x=0,06mola CuSO4

mCuSO4=160u
1mol--------160g
0,06mola----xg
x=9,6g CuSO4

7.
a)1,5 mola cząsteczek O2
1mol O2------22,4dm3
1,5mola O2----xdm3
x=33,6dm3

b)16g SO2
mSO2=64u
64g SO2-----22,4dm3
16g SO2------xdm3
x=5,6dm3

8.
Masa molowa NH3=17g/mol
Cm=7,8mol/dm3
d=0,89g/cm3 = 890g/dm3
Cp=Cm*M*100%/d
Cp=7,8*17*100/890
Cp=14,9%