1)Tyle samo głosek co liter jest w w wyrazie
A)tak
B)Grześ
C)cieszy
D)idzie
2)Wyrazem nieodmiennym jest:
A)sypie się
B)cieszy się
C)ziarnka
D)wieś
3)Najmniej sylab jest w wyrazie:
A)worek
B)dziurkę
C)wieś
D)cieszy
4)Przyimkiem jest:
A)a
B)i
C)ten
D)przez

2

Odpowiedzi

2010-03-16T16:23:10+01:00
2010-03-16T16:25:11+01:00
1) tak,
2)ziarnka
3)cieszy
4)i