Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T10:42:20+01:00
Ustawa budżetowa jest uchwalana corocznie przez Parlament. Jest to zestawienie dochodów i wydatków państwa a danym roku budżetowym. Projekt tej ustawy może wnieść tylko Rada Ministrów. Następnie Parlament ma 4 miesiące na jej uchwalenie. Senat nie może wnosić o jej odrzucenie i ma tylko 20 dni na podjęcie decyzji o ewentualnych poprawkach. Jeśli izby nie zdołają uchwalić jej w czasie 4 miesięcy, to Prezydent może skrócić kadencje Parlamentu w ciągu 14 dni. Prezydent nie ma prawa veta w stosunku do niej, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który ma 2 miesiące na jej sprawdzenie.

Deficyt budżetowy określa stan finansowy danego państwa. Jeśli jest on za wysoki to państwo musi sprzedawać swoje obligacje, a przez to rośnie oprocentowanie kredytów w bankach i gospodarka wolniej się rozwija, gdyż przedsiębiorcy mnij inwestują.