Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:56:12+01:00
Ad 1. (po kolei w pionie pierwsza kolumna)
chlorek cynku
węglan potasu
siarczan VI miedzi
azotan V srebra
siarczek glinu
siarczan IV sodu
azotan III magnezu
fosforan V wapnia
bromek potasu
siarczan VI wapnia
siarczan VI żelaza II
siarczan VI żelaza III
chlorek miedzi I
chlorek miedzi II
siarczan IV sodu
siarczek sodu
azotan V potasu

(kolumna druga)
fosforan V sodu
węglan magnezu
jodek sodu
fluorek miedzi I
azotan V miedzi II
siarczan IV żelaza II
azotan V glinu
siarczek sodu
boran wapnia
węglan potasu
chlorek sodu
bromek (jeśli mała literka to "n" to będzie- manganu II)
azotan V cynku
azotan III wapnia
metakrzemian wapnia

Ad 2.
wodorowęglan sodu
wodorosiarczek potasu
wodorosiarczan VI magnezu
bromek hydroksymagnezu
siarczan VI hydroksymiedzi
fosforan V hydroksywapnia

Ad 3. w załączniku
Ad 4. w załączniku

Ad 5.
K₂O + 2HNO₃ --> 2KNO₃ + H₂O
3MgO + 2H₃PO₄ --> Mg₃(PO₄)₂ (strąca się) + 3H₂O
CaO + 2HNO₂ --> Ca(NO₂)₂ + H₂O
SnO₂ + 4HCl --> SnCl₄ + 2H₂O
Fe(OH)₃ + H₃PO₄ --> FePO₄ (strąca się) +3H₂O
2KOH + H₂SO₄ --> K₂SO₄ + 2H₂O
Mg(OH)₂ +H₂CO₃ --> MgCO₃ (strąca się) +2H₂O
Sn(OH)₂ + H₂SO₄ --> SnSO₄ + 2H₂O
Ca(OH)₂ + CO₂ --> CaCO₃ (strąca się) + H₂O
2NaOH + SO₃ --> Na₂SO₄ +H₂O
6Mg(OH)₂ + P₄O₁₀ --> 2Mg₃(PO₄)₂(strąca się) +6H₂O
MgO +N₂O₅ --> 2MgNO₃
2Fe +3H₂SO₄ -->Fe₂(SO₄)₃ +3H₂
MgO + SO₂--> MgSO₃
FeO +2HNO₃--> Fe(NO₃)₂ +H₂O
3Fe(OH)₂ + 2H₃PO₄ --> Fe₃(PO₄)₂ (strąca się)+3H₂O
Mg(OH)₂ + N₂O₅ --> Mg(NO₃)₂ +H₂O
Zn+S --> ZnS
6ZnO + P₄O₁₀ --> 2Zn₃(PO₄)₂ (strąca się)
2Al(OH)₃ +3SO₃ --> Al₂(SO₄)₃ +3H₂O
Mg + Cl₂ -->MgCl₂

Ad 6. kolejno
a) CaO, Ca(OH)₂ CaCl₂
b) KO KCl
c) SO₂ SO₃ H²SO⁴ MgSO₄
na dole H²SO³ Na₂SO₃

Ad 7 w załączniku
7d jest tutaj http://img696.imageshack.us/img696/2326/zadanie7d.jpg bo się nie zmieścił ^^"
Podrawiam