!! Patrz na koniec. !!!

1. Uzupełnij tekst pod opisem doświadczenia.

W naczyniu z wodnym roztworem chlorku bizmutu(III) zanurzono dwie elektrody węglowe, które połączono z baterią. Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono, że na katodzie (K(⁻)) wydzielił się metaliczny bizmut, a na anodzie (A(⁺)) chlor.
Równanie reakcji dysocjacji jonowej chlorku bizmutu(III) ma postać: _BiCl3-> bi3+ + 3cl-.

Dodatnie jony bi3+, czyli kationy wędrują do elektrody ujemnej, czyli katody. jony Cl⁻, czyli aniony, wędrują do elektrody dodatniej, czyli anody.


Równania reakcji na elektrodach:
K(⁻): Bi3+ + 3e→ BI⁰
A(⁺): 2Cl- - 2e→ Cl⁰₂

Na podstawie równań elektrodowych można stwierdzić że na elektrodzie ujemnej czyli ................ wydziela się ....................... , a na elektrodzie dodatniej czyli ......................... wydziela się ............................ .

z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:06:35+01:00
Na podstawie równań elektrodowych można stwierdzić że na elektrodzie ujemnej czyli katody wydziela się bizmut , a na elektrodzie dodatniej czyli anodzie wydziela się chlor.

NMZC. Wystarczyło napisać nr zadania z ćwiczenia.
1 5 1