Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:30:38+01:00
Oskarżam Imię Nazwisko winnego postawionym wcześniej zarzutom:
- zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych
- ogranicza potencjał inwestycyjny firmy
- szkodzi finansom publicznym
- deformuje strukturę wydatków publicznych
- zmniejsza rentowność inwestycji publicznych
- nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, obniża dochody państwa
- odstrasza zagranicznych inwestorów
- ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do organów władzy państwowej, a nawet podmiotów prywatnych (np. spadek kursu spółki na giełdzie papierów wartościowych)
- ogranicza wzrost gospodarczy
- ogranicza realizacje celów społecznych
- sprzyja naruszaniu praw człowieka
- zagrożenie dla demokracji
- korzyści wynikające z korumpowania ułatwiają funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości
negatywne skutki korypcji wykorzystaj to w tym 1
3 2 3