1.
Określ czy podane związki są rozpuszczalne w wodzie:
AlCl
PbCl₂
Ca(OH)₂
H₃PO₄
PbSO₄
FeS

2.
Napisz poniższe równania w formie cząsteczkowej i jonowej:
H₂SO₄ + Ca(OH)₂ ---> CaSO₄ + 2 H₂O
2HNO₃ + Ca (OH)₂ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
@HCl + Mg(OH)₂ ---> MgCl₂ + 2H₂O

Dziękuje. :)

1

Odpowiedzi

2012-08-16T13:53:09+02:00

Zadanie 1. Określ czy podane związki są rozpuszczalne w wodzie:


AlCl₃ - TAK
PbCl₂ - NIE
Ca(OH)₂ - substancja słabo rozpuszczalna w wodzie TAK
H₃PO₄ - TAK
PbSO₄ - NIE
FeS - NIE

 

 

Zadanie 2. Napisz poniższe równania w formie cząsteczkowej i jonowej:

 

H₂SO₄ + Ca(OH)₂ ⇒ CaSO₄ + 2H₂O

2H⁺ + SO₄²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ⇒ Ca²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O


2HNO₃ + Ca(OH)₂ ⇒ Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

2H⁺ + 2NO₃⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ⇒ Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O


2HCl + Mg(OH)₂ ⇒ MgCl₂ + 2H₂O

2H⁺ + 2Cl⁻ + Mg²⁺ + 2OH⁻ ⇒ Mg²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)