1.Wyjaśnij,dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają większe możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnżające się bezplłciowe.<br />
2.Fotografia przedstawia bażanta łownego Podkreśl cechy charakterystczne dla tego gatunku,związane z rozmnażaniem.<br />
jajorodność,przemiana pokoleń,rozwój prosty, rodzielnopłciowość,samozapłodnienie,dymorfizm płciowy,obojniactwo,żyworodność,rozwój złożony.<br />
3.Podaj różnice między podziałem komórki a pączkowaniem.<br />
4.zaznacz punkt zawierające nazwy grup organizmów rozmnażających się wyłącznie płciowo,uktórych występuje rozwój prosty.<br />
a.ssaki,owady,grzyby.<br />
b.Ptaki,pakęczaki,bakterie.<br />
c.Gady,ptaki,ssaki.<br />
d.Płazy,ssaki,gąbki.

2

Odpowiedzi

2009-10-26T12:09:46+01:00
1) Przy rozmnażaniu płciowym następuje wymieszanie materiału genetycznego, dlatego organizmy te mają większe możliwości przystosowawcze. Są bardziej odpowni na choroby, lepiej dostosowują się do zmieniających warunków środowiska.
2) Należy podkreślić: jajorodność, rozwój prosty, rozdzielnopłciowość, dymorfizm płciowy.
3) Tej odpowiedzi nie jestem pewna, ale wydaje mi się,że istnieją dwa rodzaje podziału komórek : mejotyczny i mitotyczny , jeden podział jest z wymianą materiału genetycznego, drugi nie. Natomisat pączkowanie kojarzy mi się tylko z drożdżami i jest to rozmnażanie bezpłciowe. Powstająca nowa komórka jest identyczna z macierzystą
4) Jest to punkt C (gady, ptaki, ssaki)
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T12:47:07+01:00
1) Przy rozmnażaniu płciowym następuje wymieszanie materiału genetycznego, dlatego organizmy te mają większe możliwości przystosowawcze. Są bardziej odpowni na choroby
, lepiej dostosowują się do zmieniających warunków środowiska.
2) Należy podkreślić: jajorodność, rozwój prosty, rozdzielnopłciowość, dymorfizm płciowy.
3) Tej odpowiedzi nie jestem pewna, ale wydaje mi się,że istnieją dwa rodzaje podziału komórek : mejotyczny i mitotyczny , jeden podział jest z wymianą materiału genetycznego, drugi nie. Natomisat pączkowanie kojarzy mi się tylko z drożdżami i jest to rozmnażanie bezpłciowe. Powstająca nowa komórka jest identyczna z macierzystą
4) Jest to punkt C (gady, ptaki, ssaki)

:)
2 1 2