Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T23:57:24+01:00
A)√30-5+∛10²+25=√25+³√125=5+5=10
b)√100,7-69-∛46³-22=
c)⅞-⅗+⅔=
d)∛¾=¾do(⅓)
e)55+⅚=55⅚
f)1 ½ + ⅙=1³/₆+⅙=1⁴/₆=1⅔
g)216÷78 × 44 - 1³=117.8
h)66⁴ - 33⁶=3049343
i)(¼)⁹=¹/262144
j)55,55+10000-⅖=10055¹¹/₂₀-⅖=10055¹¹/₂₀-⁸/₂₀=10055³/₂₀
k)11111,111+⅜⁶=11111,111+729/262144=
1 5 1