1)Podaj nazwę związku:
--------------Cl--------
CH₃-CH₂-CH-C-CH₂-CH₃
-----------Cl-CH₃------

2)Podaj wzór półstrukturalny: 2,3,3-trimetloheksenu
3)Napisz wzór półstrukturalny:
-3,3-dijodu-4-propyloheptenu

4)Oblicz,ile cząsteczek etylenu uległo polimeryzacji,jeżeli masa molowa polietylenu wynosi około 18200
5)Podaj wzór alkenu o masie molowej 112

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T02:02:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1), 2), 3) w załączniku
4)
M C2H4=28u
n=m/M
n=18200/28
n=650 cząsteczek
Polimeryzacji uległo 650 cząsteczek etylenu

5)
CnH2n=112u
12+2n=112
14n=112
n=8
C8H16 (OKTEN)