Zad.1.Ile razy powinien silnik parowy podnieść młot o masie 500kg na wysokość 1,2m, aby wykonać pracę 60 kJ?

Zad.2.Przy podnoszeniu ciężarka o masie 5 kilogramów uczeń wykonał pracę 75 J. Na jaką wysokość podniósł ciężarek ?

Zad.3.Dźwig podnosi pionowo ciężar o masie 200 kg na wysokość 5m a następnie przesuwa go poziomo ruchem jednostajnym na odległość 4m. Jaką pracę przy tym wykonuje?

Zad.4.Praca 12kJ została wykonana przez silnik w ciągu 2 minut. Oblicz moc silnika.

1

Odpowiedzi

  • ht23
  • Początkujący
2010-03-16T16:40:44+01:00
Zad.1.
W=ΔEp
W=N x mgh
N=W/mgh

N=60000J/500kg x 10m/s^2 x 1,2 m = 10


Zad.2.
W=ΔEp
W=mgh
h=W/mg

h=75J/5 kg x 10 m/s^2= 1,5 m


Zad.3.
W= mgh + Fs
siła będzie równa 0, bo przesuwając ciężar poziomo na wysokosci h ciało nie wykonuje pracy.

W=200 kg x 10 m/s^2 x 5m= 10000J=10kJ


Zad.4.
P=W/t
P=12000J/120s =100W
1 5 1