1.Zredukuj wyrazy podobne, a nastepnie oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a).5x-7+x+15-2x dla x=2

b).1/2y -3-2y+ 5 1/2y + 1/2 dla y= -1

c).-6x +2y+7+4x-5y-3 dla x= -0,5 y= 0,1

d).2x-6y-4y+8-5x+y-11 dla x= -1 1/3 y= 1/9


2.Uprość wyrażenia algebraiczne:
a).x - 3y - 2x +6y
b).2y -5 - 3y -4 -8+9


proszę :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:47:27+01:00
1.
a).5x-7+x+15-2x=4x+8 dla x=2
4*2+8=8+8=16
b) ½y-3-2y+5½y+½=4y-2½ dla y= -1
4*(-1)-2½=-4-2½=-6½
c).-6x +2y+7+4x-5y-3=-2x-3y+4 dla x= -0,5 y= 0,1
-2*(-0,5)-3*0,1+4=1-0,3+4=4,7
d).2x-6y-4y+8-5x+y-11=-3x-9y-3 dla x= -1⅓ y= 1/9
-3*(-1⅓)-9*1/9-3=4-1-3=0

2.
a).x - 3y - 2x +6y = -x+3y
b).2y -5 - 3y -4 -8+9 = -y-8


proszę :]
1 5 1