Odpowiedzi

2010-03-16T16:52:33+01:00
Ściana komorkowa - nadaje elastycznosc roslinie i chroni ja przed uszkodzeniami

blona komorkowa - jest polprzepuszczalna ,przepuszcza potrzebne substancje.

chloroplasty - niezbędne do procesu fotosyntezy

mitochondrium - w nich odbywa sie oddychanie komorkowe w wyniku czego uwalnia sie energia.

wodniczka-mają soki komórkowe

jądro-pelni funkcje zyciowe
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:53:31+01:00
Jądro komórkowe - jest "sercem" komórki, czuwa nad pracą pozostałych organelli
ściana komórkowa - chroni komórkę, przez nią są wymieniane substancje ze środowiskiem
błona komórkowa - nadaje komórce kształt
mitochondrium - w nim jest produkowana energia
wodniczka (u roślin wakuola) - gromadzi wodę, substancje zapasowe, ale także substancje szkodliwe
cytoplazma - wypełnia komórkę, umożliwia transport po niej
chloroplasty - potrzebne są do przeprowadzenia fotosyntezy, nadają kolor
1 5 1
2010-03-16T17:54:18+01:00
WODA- Szczególne jej właściwości sprawiają, że jest substancją warunkującą istnienie życia. Jej
Ważniejsze właściwości:
· Jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem
· Jest bierna chemicznie
· Ma największą gęstość w temperaturze +4oC

woda :
· Jest podstawowym składnikiem budulcowym
· Zapobiega nadmiernym wahaniom temperatury,
· Bierze udział w termoregulacji u organizmów stałocieplnych.

Rola białek:
- regulacyjna- białka lub pokrewne im peptydy to większość hormonów
- transportowa- umożliwiają transport wielu substancji,
- katalityczna- umożliwiają zachodzenie reakcji chemicznych w komórkach, dlatego że są enzymami, czyli inaczej biokatalizatorami.

Budowa i podział:
To duża grupa związków chemicznych, z których najbardziej znane są tłuszczowce. Lipidy składają się z alkoholu i kwasów tłuszczowych. Związki takie nazywane są estrami, a wiązanie chemiczne łączące alkohol z kwasem tłuszczowym to wiązanie estrowe.
Tłuszcze:
- proste- zbudowane wyłącznie z alkoholu i kwasów tłuszczowych. Jeśli alkoholem jest glicerol są to tłuszcze właściwe, a jeśli alkoholem jest inny alkohol niż glicerol są to woski lub steroidy.
- złożone- poza alkoholem i kwasem tłuszczowym zawierają inne związki: fosfolipidy, glikolipidy
Występowanie i funkcje:
· Tłuszcze właściwe- To najbardziej znane lipidy. Są materiałem zapasowym w komórkach roślinnych i zwierzęcych. U zwierząt wchodzą w skład komórek tkanki tłuszczowej, u roślin spotykane są w nasionach słonecznika, rzepaku, lnu oraz w owocach drzew oliwkowych.
· Woski- to substancje chroniące organizm przed utrata wody. Występują u roślin na powierzchni liści i owoców. U zwierząt mogą nadawać sprężystość włosom (lanolina u owiec), a pszczołom służą do budowy plastrów.
· Steroidy- częściej spotykane w organizmach zwierzęcych. Zaliczają się do nich niektóre hormony ( potocznie sterydy), są też elementem budulcowym błony komórkowej.
· Fosfolipidy- są podstawowym składnikiem budującym błony komórkowe (np. lecytyna). Podobną funkcje pełnią glikolipidy.
WĘGLOWODANY (CUKROWCE)
To grupa związków chemicznych zbudowanych z jednej, dwóch lub większej liczby cząsteczek cukru. Pojedyncze cząsteczki łączą się ze sobą wiązaniami glikozydowymi. Węglowodany dzielimy na:
· Monosacharydy- czyli cukry proste. Zbudowane są z pojedynczej cząsteczki cukru. W zależności od liczby atomu węgla w cząsteczce rozróżniamy: triozy, pentozy i heksozy.
· Disacharydy- czyli dwucukry. Zbudowane są z dwóch cząsteczek heksoz, przy czym jedną z nich jest zawsze glukoza. Są to maltoza, sacharoza i laktoza
· Polisacharydy- czyli wielocukry. Zbudowane są z wielu cząsteczek cukrów, tworzących długie łańcuchy, często rozgałęzione np. celuloza, skrobia, chityna, glikogen.