Na podstawie fragmentu tekstu źródłowego wyjaśnij, w jaki sposób opisane prawa są realizowane obecnie w Polsce.

Art.6. (...) Wszyscy obywatele są równi wobec porawa i mają równy dostęp do wszystkich godności. Z zachowaniem takich tylko różni, które wynikają z ich cnoty i talentu.
Art.9. Każdy jest uważany za niewinnego dopóki nie został uznany za winnego.
Art.10. Nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań również religijnych.
Art.11. Swobodna wymiana myśli i poglądów jest jedynym z najcenniejszych praw człowieka. Każdy obywatel ma wiec wolność słowa pisma i druku.
Art.17. Własność jest prawem świętym i nietykalnym. Nikt nie może być go pozbawionym z wyjątkiem wypadku gdy tego wymaga prawo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:39:50+01:00
Art.6. (...) Wszyscy obywatele są równi wobec porawa i mają równy dostęp do wszystkich godności. Z zachowaniem takich tylko różni, które wynikają z ich cnoty i talentu.

człowiek ma prawo do wyrażania własnego zdania i opini i moze powiedziec to wprost.

Art.9. Każdy jest uważany za niewinnego dopóki nie został uznany za winnego.
każdy mzoe miec coś na sumieniu lecz nikt oprócz niego o tym nie wie


Art.17. Własność jest prawem świętym i nietykalnym. Nikt nie może być go pozbawionym z wyjątkiem wypadku gdy tego wymaga prawo.
nie można brać kogoś rzeczy jeżeli osoba nie wyraża na to zgody
3 1 3