Dokończ pytania i napisz odpowiedzi.

1. When (you/start)..........school?
Odp. ..................................

2. How old (be/you)......... then?
Odp. .................................

3.Where (you/live)...........then ?
Odp. .................................

4.When (you/have) ..............your first English lesson?
Odp. ..................................

5. (your class /use) ................Challenges last year ?
Odp .......................................

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:32:56+01:00
1. When did you start school?
I started school ..... years ago.

2. How old were you then?
I was ...... years old

3. Where did you live then?
I lived in .........

4. When did you have first English lesson?
I had first English lesson when I was ...... years old.

5.Did your class use "challenges" last year?
Yes, it did lub No, it didn't

W miejsce kropek wstawiasz info o sobie a w zdania piątego nie rozumiem. Challengest znaczy wyzwania czyli całe zdanie znaczyłoby "Czy twoja klasa używała wyzwań rok temu"? Mam nadzieję że pomogłem ;)
3 3 3