Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:47:58+01:00
1.I am not yet ready to choose the work will wait.-Jeszcze nie jestem gotowy na wybranie pracy wolę poczekać.
2.Certainly not the cashier job, but others are okay, at least you can say.-Na pewno nie praca kasjera, ale inne są w porządku, przynajmniej można tak powiedzieć.
3.In every profession there are some risks, but it frightens me mining.-W każdym zawodzie istnieje pewne ryzyko, ale przeraża mnie górnictwo.
1 5 1