Odpowiedzi

2010-03-17T15:48:16+01:00
Plaża jest zanieczyszczona przez ludzi , którzy przebywają w okresie letnim na niej . później to wszystko znajduje się w wodzie , gdyż fale to zmywają . Woda jest jest przez to zanieczyszczona .
Dlatego powinniśmy śmieci wyrzucać do pojemników na śmieci .
po angielsku
the beach is polluted by people which are staying in the summer period on it. later that's all he is in the water, because waves are washing it away. Water is because of that is polluted. Therefore we should take out the rubbish into dustbins.