Dziedzina funkcji okreslonej wzorem y=2xdo kwadratu-10 jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych

a)
oblicz wartosci tej funkcji dla kilku wybranych argumentów
b)
podaj przykaład argumentu dla którego funkcja przyjmuje wartosc dodatnia


DAJE NAJ:d:d:d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:56:58+01:00
A) y=2x²-10
y(1)= 2×1²-10=2-10=-8
y(2)=2×2²-10=2×4-10=8-10=-2
y(3)=2×3²-10=2×9-10=18-10=8
y(-1)=2×(-1)²-10=2×1-10=2-10=-8
y(4)=2×4²-10=2×16-10=32-10=22
b) Funkcja przyjmuje wartość dodatnią dla, np.3.
11 4 11