W ogrodzie znajduje się pojemnik przeznaczony do zbierania wody 'deszczówki'. Pojemnik ten jest w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: długość-100cm, szerokość-60 cm, wysokość-40 cm. W pojemniku zebrała się już wda do trzy czwarte wysokości pojemnika. Ile litrów wody jest w pojemniku?

3

Odpowiedzi

2010-03-16T16:53:58+01:00
Objętość pojemnika

100cm=10dm
60cm=6dm
40cm=4dm

V=10dm*6dm84dm
V=240dm³

1dm³=1 litr
240dm³=240 litrów

woda sięga do¾ wysokości pojemnika

¾*240l=180 litrów

odp.w pojemniku jest 180 litrów wody
1 5 1
2010-03-16T16:56:17+01:00
A = 100 cm
b = 60 cm
c = 40 cm
1 dm 3 = 1 litr

V = a*b*c
V = 100 * 60 * 40
V = 240000 cm3

3/4 = 0,75
3/4 V = 0,75 * 240000 = 180000 cm 3

180000 cm3 / 10 = 18000 dm3
18000 dm3 = 18000 litrów
W pojemniku jest 18000 litrów.
2010-03-16T16:57:46+01:00
Pp=100cmx60cm=6000cm kwadratowych
V=PpxH
H=40cm
V=6000cmx40cm=24000cm sześciennych
ilość wody w pojemniku=3/4x24000=18000cm sześciennych
18000cm sześciennych=180l wody
W pojemniku znajduje się 180l wody.