Próby stworzenia tych telefonów komórkowych powstawały w latach 40. i 50. Pierwszy prototyp telefonu komórkowego powstał w 1956 roku przez szwedzką firmę Ericsson. Telefon ważył 40 kilogramów, a kształtem przypominał walizkę.Urządzenie to kosztowało tyle co samochód. 3 kwietnia 1973 roku w Nowym Jorku firma Motorola wypuściła swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage). Telefon ważył 0,8 kilogramów i miał wymiary cegły. 16 września 1975 Ericsson otrzymał patent o numerze 3 906 166 na rozwiązanie nazwane Radio telephone system 21 sierpnia 1983 Federalna Komisja Łączności dopuściła na rynek DynaTAC 8000X 3 grudnia 1992 roku wysłano po raz pierwszy wiadomość SMS
Prosze o Przetłumaczenie na J. Angielski
:)

1

Odpowiedzi

2010-03-16T16:45:52+01:00
Jeżeli chodzi o przetłumaczenie na angielski, to:

Attempts to create these mobile phones were created in 40 years and 50 The first prototype of a mobile phone was created in 1956 by a Swedish company Ericsson. Phone weighed 40 kilograms, and the shape resembled walizkę.Urządzenie would cost as much as a car. April 3, 1973 in New York, Motorola released its first mobile phone DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage). Phone weighed 0.8 kilograms and has dimensions of bricks. September 16, 1975 Ericsson awarded patent number 3 906 166 to solve the radio telephone system called the August 21, 1983 The Federal Communications Commission has committed to market DynaTAC 8000X December 3, 1992 was sent the first SMS message.

Mam nadzieję, że dobrze ;] proszę o naaj ;* z góry dzięki ;]