Odpowiedzi

2009-10-26T11:01:12+01:00
Celem kwalifikacji jest założenie ewidencji wojskowej i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie w pierwszym kwartale każdego roku, a poprzedzana jest rejestracją obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat życia. Wszystkie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, którym założono ewidencję wojskową, za wyjątkiem osób skreślonych z ewidencji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy, nadaje tytuł żołnierza rezerwy i mianuje na stopień wojskowy szeregowego z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o stanie zdrowia.
1 5 1