1 W sadzie rośnie 1720 drzew. Wiśnie stanowią 25 %, a jabłonie 15 % ogólnej liczby drze. Ile jabłoni i wiśni jest w tym sadzie razem?

2. Uczniowie szkoły zebrali 1200kg makulatury. Jedna klasa zebrała 12%, druga zaś 13 % całej makulatury. Ile kg makulatury zebrały obydwie klasy szóste?
3. Pierwsza liczba - to 60. Druga liczba stanowi 80 % pierwszej , trzecia 50 % sumy pierwszej i drugiej. Wyznacz średią arytmetyczną tych trzech liczb.
4. W klasach szóstych jest 80 uczniów. Ilu jest uczniów celujących, jeżeli stanowią oni 25 % wszystkich uczniów
5. Szafa ma 180 cm wysokości. Jej głębokość stanowi 30 % wysokości , a szerokość 250 % głębokości. Wyznacz szerokość szafy.
6. W kiosku było 2000 zeszytów, które sprzedano wciągu 4 dni. Pierwszego dnia sprzedano 40 % ogólnej liczby zeszytów, drugiego dnia - 25 % , trzeciego - 8 %. Ile zeszytów sprzedano czwartego dnia?
7. Do wodopoju przygnano 220 koni i źrebiąt. Źrebięta stanowiły tylko 15 % całego tabunu. Ile było źrebiąt?

Zadania są proste więc nikt nie straci dużo czasu. WYBIORE NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-16T16:57:14+01:00
1)
1720*0,25=430
1720*0,15=258
430+258=688

2)
1200*0,12=144
1200*0,13=156
144+156=300

3)
I liczba - 60
II liczba - 60*0,8=48
III liczba - 0,5(60+48)=0,5*108=54

(60+48+54):3=162:3=54

4)
80*0,25=20
5)
180*0,3=54
54*2,5=135

6) W kiosku było 2000 zeszytów, które sprzedano wciągu 4 dni. Pierwszego dnia sprzedano 40 % ogólnej liczby zeszytów, drugiego dnia - 25 % , trzeciego - 8 %. Ile zeszytów sprzedano czwartego dnia?

I dzień- 2000*0,4=800
II dzień - 2000*0,25=500
III dzień - 2000*0,08=160
IV dzień - 2000-800-500-160=540

7)Do wodopoju przygnano 220 koni i źrebiąt. Źrebięta stanowiły tylko 15 % całego tabunu. Ile było źrebiąt?

220*0,15=33
2010-03-16T17:04:28+01:00
1. 1720 * 25% = 430 - wiśnie
1720 * 15% = 258 - jabłonie
430 + 258 = 688
odp. Razem jest 688 jabłoni i wiśni.

2. 1200 * 12% = 144
1200 * 13% = 156
144 + 156 = 300
odp. Obydwie klasy szóste zebrały 300kg makulatury.

3. 60 * 80% = 48 - druga liczba
60 + 48 = 108
108 * 50% = 54 - trzecia liczba
Śr = (60 + 48 + 54)/3 = 54

4. 80 * 25% = 20
odp. Uczniów celujących jest 20.

5. h = 180 cm
gł = 180 * 30% = 54 [cm]
szer = 54 * 250% = 135 [cm]
odp. Szafa ma szerokość 135 cm.

6. 2000 * 40% = 800 - zeszyty sprzedane pierwszego dnia
2000 * 25% = 500 - zeszyty sprzedane drugiego dnia
2000 * 8% = 160 - zeszyty sprzedane trzeciego dnia
2000 - (800 + 500 + 160) = 2000 - 1460 = 540
odp. Czwartego dnia sprzedano 540 zeszytów.

7. 220 * 15% = 33
odp. Źrebiąt było 33.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:16:41+01:00
1. 1720 -100%
x-25%
x= 1720 *25%/ 100% =430
1720- 100%
x- 15%
x= 1720*15%/100%=258
2. 100%- 1200kg
25%-x x=1200kg*25%/ 100%= 300kg
odp. Razem klasy szóste zebrały 300kg makulatury.
3.II liczba: 80% z 60= 60 *80/100= 48
III liczba:50% z 108= 108 * 50/100= 54
60+48+54=162/3=54
4. 100%-80
25%- x x= 80*25%/100%=20
5. 100%- 180cm
30%-x x=180*30%/100%=54cm -głębokość
100%-54cm
250%-x x= 54*250%/100%= 135 cm -szerokość
6. 100%-2000
I dzień: 40%-x x= 40%*2000/100%= 800
II dzień: 25%-x x= 2000*25%/100%=500
III dzień: 8%-x x=2000*8%/100%=160
IV dzień: 500+160+800= 1460
2000-1460= 540
7. 100%- 220
15%-x x= 220*15%/100%=330
1 5 1