Jaka jest pojemność ( w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa , którego wyskośc ma 20 cm , a podstawą jest :
a) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm ?
b) trąjkąt o podstawie 2,5 dm i wyskości 1,6 dm ?
c) równoległobok o wymiarach jak na rysunku ( wysokośc 8 cm , podstawa 1,5 dm ?
d) kwadrat o boku 4.5 cm ?
e) romb o przekątnych 60 mm i 85 mm ?

2.pole powierzchni sześcinu jest równe 150 cm ². Jaka jest objętość tego sześcianuu . ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T08:14:45+01:00
Jaka jest pojemność ( w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa , którego wyskośc ma 20 cm , a podstawą jest :
a) V= 1,2dm x 0,8dm x 2dm = 1,96l
b) 1/2 x 2,5dm x 1,6dm x 2 = 4l
c) V= 0,8dm x 1,5dm x 2dm = 3,2l
d) V= 0,45dm x 0,45dm x 2 = 0,405l
e) V= 1/2 x 0,6dm x 0,85dm x 2dm = 0,51l

2.pole powierzchni sześcianu jest równe 150 cm ². Jaka jest objętość tego sześcianu ?

150cm(2):6=25cm(2)
pierwiastek z 25cm(2) = 5cm
V = 5cm x 5cm x 5cm = 125cm(3)
1 5 1