Wszystkie pytania związane o Krakowie. Drugie zadanie wymaga obliczeń.

1.Wymień przynajmniej trzy duże zakłady przemysłowe Krakowa.
2. Znajdź na planie Krakowa punkty granicy miasta, najbardziej oddalone na północ i południe. Oblicz ile wynosi w km odległość między tymi dwoma skrajnymi punktami miasta.
3.Podaj nazwę najsłynniejszego klasztoru a zarazem kościoła w nowej hucie
4.Przy jakich ulicach znajduję się Park Jordana ?
5.Jaki pomnik znajduję się na Placu Matejki?
6.W jakiej strefie czasowej położony jest Kraków w zimie a w jakiej w lecie ?

Proszę o poprawne odpowiedzi, daje naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T09:25:08+01:00
1. Hutnictwo żelaza – Kraków (m.in. ArcelorMittal Poland Oddział Kraków dawna Huta im. Lenina, jeden z największych zakładów przemysłowych w Polsce)
Philip Morris Polska S.A
Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków

2.

3. Opactwo Cystersów w Mogile

4. aleja 3 maja
ul. Henryka Reymonta
ul. Romana Ingardena
ul. Olendry

5. Pomnik Grunwaldzki

6. czas środkowoeuropejski zimą
wschodnioeuropejski latem