Odległość między miejscowościami wynosi 7,5 km z czego cztery dziesiąte tej drogi prowadzi przez las. OBLICZENIA !
a) Jaka jest skala mapy, na której ten odcinek ma 2 cm ?
b) Jaka jest długość odcinka między miejscowościami na tej mapie ?

2. Czterech rybaków odławia wspólnie w ciągu tygodnia 1 czwartą tony ryb. Ile ryb średnio dziennie złowi każdy z nich ? OBLICZENIA !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:54:58+01:00
A]0,4z 7,5km=3km
1cm na mapie=x cm w rzeczywistości
2cm na mapie=3km w rzeczywistoąci=300 000cm w rzeczywistoości

x=300 000:2
x=150 000
skala =1:150 000
b]
1cm na mapie=150 000cm=1,5km w rzeczywistości
x cm na mapie=7,5km w rzeczywistości

x=7,5:1,5
x=5cm to odcinek na tej mapie
zad.2]
¼ tony=¼ z 1000kg=250kg
250kg:7= około 35,71kg łowia dziennie
35,71:4=8,93 kg dziennie łowi każdy z nich