Narysuj sześcian i wypisz :
-wierzchołki
-krawędzie (podstawy i boczne )
-3 pary krawędzi
-3 pary prostopadłości
-3 pary ścian (podstawy i boczne )
-3 pary ścian ( równoległych i prostopadłych )

Proszę bardzo o pomoc najlepiej na jutro !!!
Daje na najlepsze !

1

Odpowiedzi

2010-03-17T13:00:00+01:00
1.Rysujesz sześcian.
2.Wierzchołki:a,b,c,d,e,f,g,h
3.Krawędzie:podstawy e h,b d,h b,e d,boczne; c d ,a b,f e,h g,g a,g f,f c,c a,
4.ab;bd,cd;de,ef;fg
5.ab;bd,bd;dc,dc;cf
6.efcd,dcba,hgab
7.Równoległe:efdc;abhg,cdab;fehg,fgac;edbh Prostopadłe: abdc;efcd,hgab;efcd,fgac;abdc.