Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:45:00+01:00
Pięć dzieł Tacyta przetrwało do dzisiejszych czasów:

* (98) De vita Iulii Agricolae (Agrykola)
* (98) De origine et situ Germanorum (Germania)
* (102) Dialogus de oratoribus (Dialog o mówcach)
* (105) Historiae (Dzieje)
* (117) Ab excessu divi Augusti (Roczniki)
history rzymski

Twórczość Horacego, która przetrwała do naszych czasów to:

* Epody (41-30 p.n.e.) krótkie utwory o treści politycznej; napisał je pod wrażeniem wojny peruzyńskiej – groza wojen domowych wyraża się radą dla Rzymian, by idąc za przykładem Fokejczyków opuścili Rzym i wywędrowali na Wyspy Szczęśliwe – gdzieś poza Słupy Herkulesa.
* Satyry (40-30 p.n.e.) ośmieszające wady i słabości ludzkie, nie krytykuje w nich jednostek wybitniejszych, nie jest surowym sędzią lecz „śmiejąc się mówi prawdę”
* Pieśni (zwane też odami) to największe osiągnięcie Horacego o bardzo bogatej tematyce – utwory religijne, biesiadne, wiersze do przyjaciół, wiersze do kochanek, motywy klasyczne i hellenistyczne, refleksje na temat śmierci i wybuchy radości życia; posiadały doskonałą konstrukcję metryczną
* Listy zawierają dużo pierwiastków filozoficznych, poruszają także problemy z zakresu poetyki, zwłaszcza listy z 2 księgi: "List do Pizonów" znany również jako Sztuka poetycka ("Ars poetica")

pisasz rzymski

* Heroidy czyli Listy (Heroides albo Epistulae) – zbiór fikcyjnych, wierszowanych listów bohaterek sławnych mitów do bohaterów tychże mitów (np. Penelopy do Odyseusza).
* Metamorfozy (Przemiany, Metamorphoses) – ujęte w skomplikowane kompozycje ramowe mity o przemianach.
* Miłostki (Amores) – zbiór erotyków.
* Sztuka kochania (Ars amatoria) – piękny poemat o miłości w praktycznych jej aspektach w trzech księgach:

I – jak dziewczę oczarować,
II – jak miłość pielęgnować,
III – dla kobiet, jak dbać o mężczyznę, by związek był szczęśliwy.

* Lekarstwa na miłość (Remedia amoris) – jak wyleczyć się z niechcianej miłości.
* O kosmetykach (Medicamina faciei feminae) – krótki utwór o kobiecych kosmetykach.
* Kalendarz (Fasti – nieukończone) – opis mitów związanych z ważnymi datami rzymskiego kalendarza religijnego; doprowadzony tylko do czerwca.
* Żale (Tristia) – zbiór (5 ksiąg) utworów napisanych na wygnaniu, wyrażających żal za utraconą ojczyzną.
* Listy z Pontu (Epistulae ex Ponto) – wierszowane listy do przyjaciół napisane na wygnaniu (4 księgi).
* Ibis – napisany na wygnaniu utwór pełen inwektyw pod adresem znajdującego się w Rzymie wroga.

Poza tym napisał wiele utworów, które nie zachowały się do naszych czasów, m.in. tragedię Medea.


pisarz rzymski

Do naszych czasów zachowały się oprócz Żywotów cezarów (De vita Caesarum), fragment dzieła O słynnych mówcach i nauczycielach (De grammaticis et rhetoribus), będące częścią większej całości De viris illustribus. Niektóre jego zaginione prace cytują autorzy późniejsi i Księga Suda.


pisarz rzymski

poeta rzymski

* Bukoliki (Eclogae lub Bucolica) – zbiór idylli wzorowanych na Sielankach Teokryta dostosowanych do realiów Italii, napisane między 42 a 37 p.n.e.
* Georgiki (Georgica) – poemat dydaktyczny sławiący życie wiejskie
* Eneida (Aeneis) – rzymski epos heroiczny opowiadający dzieje przodka Rzymian, Eneasza, napisany 37-19 p.n.e.

Pod nazwiskiem Wergiliusza starożytność przekazała też zbiór niewielkich utworów, tzw. Appendix Vergiliana. Według starożytnych komentatorów są to młodzieńcze utwory Wergiliusza, jednak autorstwo poszczególnych z nich jest sporn
2 5 2
2010-03-16T17:46:03+01:00
Tacyt- Publius (Caius) Cornelius Tacitus (ok. 55 - ok. 120), najwybitniejszy historyk starożytnego Rzymu. Kształcił się w retoryce, prawie, historii i filozofii. Zadebiutował Dialogiem o mówcach, napisał Żywot Agrykoli, swojego teścia, wkrótce potem monografię etnograficzną Germania, poświęconą stosunkom politycznym i społecznym, jak też obyczajom i religii Germanów.

Horacy-jeden z największych poetów rzymskich. Syn wyzwoleńca. Należał do kręgów literackich Mecenasa.
Do najsłynniejszych dzieł Horacego należą Pieśni (zwane też odami) wzorowane na lirykach greckich.Horacy napisał Pieśń stulecia (17 p.n.e.) w związku z uroczystościami rozpoczęcia nowego wieku.

Owidiusz- jeden z największych elegików rzymskich, najbardziej utalentowany poeta epoki Augusta, należący do młodszego pokolenia twórców augustowskich.Sławny jako autor poezji miłosnych, oraz tragedii Medea, wydał także "Heroidy", zbiór fikcyjnych listów miłosnych mitycznych bohaterek.

Swetoniusz- pisarz rzymski, twórca biografii cesarzy. Przyjaciel Pliniusza Młodszego. Sekretarz kancelarii cesarza Hadriana (do 121). Autor szeregu nie zachowanych dzieł filologicznych, przyrodniczych, antykwarycznych.Z pracy De viris illustribus zachowała się część De grammaticis et rhetoribus oraz fragmenty życiorysów m.in. Terencjusza, Horacego i Lukana.

Pliniusz- pisarz rzymski z Comum Novum (południowa Italia), wyższy urzędnik rzymskiej administracji w Galii Narbońskiej, Afryce, Hiszpanii i Galii Belgijskiej. Walczył z Germanami. Znany głównie jako autor Historii naturalnej w 37 księgach.

Wergiliusz- poeta, największy epik rzymski. W 39 p.n.e. wydał zbiór 10 sielanek - Bukoliki, znany też jako Eklogi, Poemat dydaktyczny Georgiki w 4 księgach, Eneida w 12 księgach.
2 3 2