ODZPOWIEDZ NA PYTANIA (TO JEST KRZYRZÓWKA OBOK BĘDZIE PISAĆ NA ILE LITER)

1.Roślina o smacznych owocach nie zawierająca nasion ...
2.Wieloletnia uprawa tej samej rośliny na tym samym polu ....
3.Roślina oleistna uprawiana w Eurpie ...
4.Mało urodzajne gleby powszechne w oazach ...
5.Sposób uprawy na zboczach wzgórz , charakterystyczny dla Azji wschodniej ...
6.Pierwiastek nadający glebie barwę czerwoną ...
7.Mało uradzowe gleby powszechne w Polsce ...
8.Wielkoobszarowe uprawy np : drzew lub roślin ...
9.Grupa roślin , do której należy roślina o prawiedłowej nazwie : cukrowiec lekarski ...
10.Działalność człowieka prowadzącego do zniszczenia gleby ...
11.Zjawisko meteologiczne prowadzące do wypłukania próchnicy ...
12.Najlepsza gleba strefy umiarkowanej ...
13.Roślina o owocach zbieranych dla przemysłu włókienicznego ...

1

Odpowiedzi

2010-03-16T19:49:27+01:00