Odpowiedzi

2011-06-27T23:47:53+02:00

Termiczny rozkład tlenku rtęci(II)   2HgO ---> 2Hg + O2

Redukcja dwutlenku węgla magnezem   CO2 + Mg ---> MgO + CO

Otrzymywanie siarkowodoru ( kwas beztlenowy)    H2 + S ---> H2S