Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T19:08:56+01:00
Blok klawiszy alfanumerycznych służy do pisania liter, cyfr i znaków dodatkowych. Na dole klawiatury znajduje się klawisz spacji za pomocą, którego możemy zrobić odstęp między wyrazami w edytorze tekstu.

Blok klawiszy specjalnych-Każdy klawisz wchodzący w skład tego bloku ma inne znaczenie.
Klawisz <Shift> wykorzystywany jest do pisania wielkich liter lub do uzyskiwania znaków zapisanych w górnej części klawisza.
Klawisz <Caps Lock> przełącza klawiaturę w tryb pisania wielkich liter.
Klawisz <Enter> służy do zatwierdzenia jakiegoś polecenia lub przejścia do nowego akapitu, wiersza.
Klawisz <Back space> kasuje znak przed kursorem.
Klawisze <Alt> i <Ctrl> wykorzystywane w połączeniu z innymi klawiszami w zależności od uruchomionego programu. W większości programów <prawy Alt> służydo pisania polskich liter (np.: ą, ę ...)

Dla klawiszy funkcyjnych (F1-F12) nie istnieją stałe, jednolicie określone operacje, które mogłyby być wykonane po ich naciśnięciu. To co stanie się po naciśnięciu dowolnego klawisza funkcyjnego, zależy od uruchomionego programu.

Klawisze sterowania kursorem
(Insert; Home; Page Up; Delete; End; Page Down; klawisze kierunkowe)
Za pomocą klawiszy kierunkowych można poruszać kursorem na ekranie - w pionie lub w poziomie.
Z kolei klawisze <Page Up> i <Page Down> przesuwaja kursor od razu o całą stronę w górę lub w dół, a <Home> i <End> ustawiają kursor na początku albo na końcu wiersza.

Blok klawiszy numerycznych
Klawiatura numeryczna jest włączona dopiero wówczas, gdy naciśniemy klawisz <Num Lock>.
Służy ona przede wszystkim do szybkiego wpisywania długich kolumn liczb.
Jeśli <Num Lock> jest wyłączony, klawisze numeryczne zamieniają się w klawisze kierunkowe, służące do poruszania się kursorem.

Klawisz <Esc>
Klawisz <Esc> ratuje w sytuacji, gdy przez pomyłkę wybraliśmy jakąś opcję menu lub funkcję. Najczęściej jego naciśnięcie odwołuje wybrane polecenie
4 4 4