Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen,same czwórki i piątki.Średnia jej ocen wynosi 4,75.Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie?
2) Agnieszka i Jacek zbierali kasztany.Jacek uzbierał 3 razy więcej kaszyanów niż Agnieszka.Gdyby oddał Agnieszce 15 z nich,to oboje mieliby tyle samo kasztanów.Ile kasztanów ma Agnieszka,a ile Jacek?

3

Odpowiedzi

2010-03-16T17:01:55+01:00
Zad.1
3*4+9*5=57
57:12=4,75

Odp. Zuzanna ma 3 czwórki i 9 piątek.

Zad.2
x - kasztany Agnieszki
3x - kasztany JAcka

3x-15=x+15
2x=30 |:2
x=15
3*15=45
Odp. Agnieszka ma 15 kasztanów, a Jacek 45.
2010-03-16T17:08:21+01:00
1.
x-ilość 4
y-ilość 5

x+y=12
(4x+5y)/12=4,75 |*12

x+y=12 |*(-4)
4x+5y=57

-4x-4y=-48
4x+5y=57
----------------
y=9
x=12-9
x=3

2.
x-kasztany Agnieszki
y- kasztany Jacka

y=3x
y-15=x+15

y=3x
y=x+30

x+30=3x
y=x+30

30=3x-x
y=x+30

30=2x
y=x+30

x=15
y=15+30

x=15
y=45
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:12:40+01:00
1.
x-piątki
12-x-czwórki

{5x+4*(12-x)}:12=4,75
{5x+48-4x}:12=4,75
⁵/₁₂x + 4- ⁴/₁₂x =4,75
¹/₁₂x=4,75-4
¹/₁₂x=0,75
¹/₁₂x=¾/:¹/₁₂
x=¾ * ¹²/₁
x=³⁶/₄
x=9
odp.Zuzanna ma 9 piątek na świadectwie

2.
x-kasztany Agnieszki
3x-kasztany Jacka
po oddaniu 15 kasztanów
3x-15=x+15
3x-x=15+15
2x=30/:2
x=15-kasztany Agnieszki

3x=3*15=45-kasztany Jacka
odp.Jacek ma 45 kasztanów a Agnieszka 15 kasztanów