Odpowiedzi

2010-03-16T17:27:48+01:00
Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, kończący okres adwentu.

Korzenie tego święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie chrześcijaństwo się rozwijało, lub nawet świętowania przesilenia zimowego w epoce kamiennej. Pewne analogie występują także z żydowskim świętem Chanuka oraz perskim świętem Szab-e Jalda.

W kościele Zachodu Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia. W kościołach wschodnich: greckokatolickim i prawosławnym 6 stycznia (w związku z posługiwaniem się kalendarzem juliańskim), a w Kościele ormiańskim – 5 stycznia.

Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany. Według tradycji ludowej (wciąż żywej np. na Kielecczyźnie), w latach, gdy 24 grudnia wypada w niedzielę wigilia nie mogła być obchodzona, ponieważ niedziela nie przyjmuje postu. W takim przypadku wieczerzę wigilijną urządzano już w sobotę, a Boże Narodzenie świętowało się przez trzy dni.


Wigilia Świąt Bożego Narodzenia nie jest świętem ale w polskiej obyczajowości i tradycji jest, począwszy od uroczystej kolacji, dniem obchodzonym świątecznie i powszechnie uważanym za najbardziej rodzinny dzień w roku (w wielu krajach nie ma aż takiego znaczenia). Podobnie jak w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na Słowacji, zazwyczaj z wieloma zapożyczeniami ze starosłowiańskiego Święta Godowego.

Nieznany poza Polską (z wyjątkiem Litwy) jest zwyczaj łamania się opłatkiem. W wielu krajach nie ma postu, ani pasterki, jak np. w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Holandii pasterka jest jedyną mszą w roku, podczas której kościoły są pełne.

Heiligabend in der christlichen Tradition, das Fest Tage vor Weihnachten, welche die Zeit der Advent.

Die Wurzeln dieser Urlaub Feier geht wahrscheinlich zurück zur Saturnalien im alten Rom, wo das Christentum entwickelt ist, oder sogar feiern die Wintersonnenwende in der Steinzeit. Es gibt auch einige Analogien mit dem jüdischen Fest Chanukka-Fest und an den Persischen Szab e Jalda.

In der westlichen Kirche, ist Heiligabend am 24. Dezember gefeiert. In den östlichen Kirchen: griechisch-katholische und orthodoxe 6. Januar (in Verbindung mit dem Ministerium dem Julianischen Kalender), und in der armenischen Kirche - 5. Januar.

Weihnachten Weihnachten besucht ebenfalls verschoben. Gemäß der Tradition ist (z. B. noch in der Kielce live), im Jahr, wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, könnte Weihnachten nicht gefeiert werden, denn der Sonntag ist nicht die Post. In diesem Fall Weihnachtsessen so früh wie Samstag, Einrichtung, und Weihnachten ist für drei Tage gefeiert.