Sprawdź czy podana para liczb (2,3) jest rozwiązaniem układu równań
2x+3y=13
x-y=1

dopisz prawe strony równań tak aby rozwiązaniem układu była para liczb(2,-1)
2x-y=
x+y=

rozwiąż układ równań metodą podstawiania

2x-y=4
x+y+11

rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współ czynników

3x+2y=2
3x-y=-10


pilne prosze o szybkie rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-03-16T18:09:33+01:00
Sprawdź czy podana para liczb (2,3) jest rozwiązaniem układu równań
2x+3y=13
x-y=1

2*2 + 3*3 = 4 + 9 = 13
2 - 3 = -1

Para nie jest rozwiązaniem układu równań.

dopisz prawe strony równań tak aby rozwiązaniem układu była para liczb(2,-1)
2x-y= 5
x+y= 1

2*2 -(-1)= 4+1= 5
2 + (-1) = 1

rozwiąż układ równań metodą podstawiania

2x-y=4
x+y+11

x= 11-y
2x - y = 4

x = 11-y
2* (11-y) - y = 4

22 - 2y - y = 4
- 3y = 4-22
- 3y = - 18 | : (-3)
y = 6

y = 6
x = 11y

x = 11*6
y = 6

x = 66
y = 6

rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współ czynników

3x+2y=2 | * (-1)
3x-y=-10

-3x - 2y = -2
3x - y = - 10
+____________
-3y = -12| : (-3)
y = 4

3x+2y=2
3x-y=-10 | * 2

3x + 2 y = 2
6x - 2 y = - 20
+_____________
9x = -18 |:9
x = - 2