Zadanie.1.
W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20 stopni mniejszy od trzeciego . Oblicz miary kątów tego trójkąta .
Jest to zadanie na równania jak ktoś pomoże daje Naj***

zadanie 2.
podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach 6cm i 5 cm . Jaką wysokość powinien mieć ten prostopadłościan ,aby pole jego powierzchni całkowitej było równe 280 cm kwadratowych ?

Zadanie 3
Jeżeli dwa przeciwległe boki pewnego kwadratu przedłużymy o 8 cm , a dwa pozostałe skrócimy o 2 cm , to obwód czworokąta zwiększy się dwukrotnie . Oblicz długości boków tego trapezu . daje naj zadania na równania

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:18:06+01:00
Zad1
1 kąt=x
2 kąt =2x
3 kąt=x +20
x+2x+x+20=180
4x=180 - 20
4x=160/:4
x=40
1 kąt =40 stopni
2 kąt=80 stopni
3 kąt= 60 stopni