Porównaj zasady absolutyzmu z ośweceniowymi ideami rewolucji francuskiej. według punktów:
1. pochodzenie władzy
2. do kogo należy państwo
3. zakres władzy monarchy (czym jest ograniczona)
4.uprawnienia mieszkańców państwa
5. podstawa ochrony mieszkańców przed samowolą króla

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:29:12+01:00
1 w absolutyzmie zdaniem władców ich władza pochodziła od Boga była ona nieograniczona i potęzna natomiast w oświeceniu władza nalezała do ludu mieli oni wpływ na swój los .
2 państwo w absolutyzmie nalezało tylko do władcy natomiast w oświeceniu państwo należało do ludu
3 w absolutyzmie nie była ograniczona a w oświeceniu była ograniczona ludem sejmem i różnymi urzędami
4 mieszkańcy państwa w absolutyzmie byli poddani władcy musieli wykonywać jego polecenia natomiast w oświeceniu istniały już prawa ludzi których trzebabyło przestrzegać
5 w absolutyzmie król miał całkowitą władze nad ludem w oświeceniu ludzi chroniły sądy w których rozpatrywano sprawy
1 5 1