Odpowiedzi

2009-10-28T10:08:27+01:00
Dany jest ciąg arytmetyczny (an) o pierwszym wyrazie a₁=2m+3 i różnicy r=m²-4
a) dla m=3 wyznacz sumę 24 początkowych wyrazów ciągu (an).
m=3
a₁=6+3=9
r=3^2-4=9-4=5
n=24
Sn=a₁+ [(n-1)*r/2]*n
S24=9 + [23*5/2]*24=9 + 23*12=9 + 276 = 285
b) wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których ciąg (an) jest malejący

Ciąg malejący <=> r<0
r=m²-4 => m²-4<0 => m²<4 => m<2 i m>-2
czyli m należy do otwartego przedziału (-2,2)


Pomogłem? Podziękuj