Zadanie 1
Rezystancja ludzkiego ciała wynosi około 1Ω. Dopuszczalne natężenie prądu, czyli natężenie, które nie powoduje porażenia zagrażającego życiu, wynosi 24mA. Oblicz dopuszczalne napięcie, przy którym nie nastąpi porażenie zagrażające życiu.

zadanie 2
Jakie napięci panuje między końcami opornika o rezystancji 4Ω, jeśli w ciągu 10 minut przepłynął przez niego ładunek 180C ?

1

Odpowiedzi

2009-10-26T13:52:09+01:00
W zadaniu pierwszym jest błąd ponieważ rezystancja ludzkiego ciała wynosi 1 k om = 1000 om . Gdyby wynosiła 1 om to zwykła bateryjka od latarki by człowieka zabiła.

1. R = 1000 om
I = 24 mA = 0,024 A
U = IR = 0,024 x 1000 om = 24 V

2 . 1A = 1C / 1s
10 min = 600 s
180 C / 600 s = 0,3 A
U = IR = 0,3 x 4 = 1,2 V
1 5 1