Dwie proste będące wykresami funkcji liniowych y=a1x+b1 oraz y=a2x+b2 są prostymi prostopadłymi wtedy , gdy spełniony jest warunek a1 *a2= -1. Korzystając z powyższego wzoru napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji :
a) y=1/2x-6 i przechodzi przez punkt P=(-2, 5)
b) y=2/3x+ 2 i przechodzi przez punkt P=(1,3)

1

Odpowiedzi

2009-04-19T21:05:50+02:00
A)

a1=1/2
a2=-2
y=a2x+b2
5=-2*(-2)+b2
5=4+b2
b2=1
y=-2x+1

b)

a1=2/3
a2=-3/2
y=a2x+b2
3=-3/2+b2
b2=4,5
y=-1.5x+4.5