Odpowiedzi

wyrób mydła
wyrób szkła wodnego z krzemionki
produkcja detergentów, barwników,
czyszczenie rur kanalizacyjnych specyfikiem typu "kret"
produkcja sztucznego jedwabiu
produkcja gumy, regeneracji kauczuku
procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych
rafinacja ropy i olejów mineralnych
przeróbka ciekłych produktów koksowania
przemysł papiernicz
przemysł spożywczy (E524)
ciało stałe,
właściwości
- reaguje z wodą (metal bardzo aktywny),
- barwy białej,
- higroskopijny,
- rozpuszcza się w wodzie,
- niszczy bibułę, a stopiony niszczy szkło i porcelanę,
- żrący,
- stosowany w laboratorium pod postacią granulek,
- nazywane często sodą żrącą i ługiem sodowym.

44 4 44