Odpowiedz na pytania to znaczy przetłumacz mi je.


Wie alt ist deine mutter?
Was macht dein Vater gern?
Wo wohn dein GroBvater?
Wie ist deine Schwester?
Wie heiBt dein Bruder?
o JESZCZE ZADAANIE 5 / 40 PODRĘCZNIK
1 GIMAZJUM . KOMPASS 1


pROSZE O SZYBKA ODP

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T17:14:36+01:00
Wie alt ist deine mutter? ile lat ma twoja mama?
Meine Mutter ist 40 Jahre alt. moja mama ma 40 lat
Was macht dein Vater gern? co twój tata lubi robić?
Mein Vater spielt Karten gern. moj tata lubi grać w karty
Wo wohn dein GroBvater? gdzie mieszka twój dziedek
Mein Großvater wohnt in... i tu nazwa miasta - Mój dziadek mieszka w....
Wie ist deine Schwester? jaka jest twoja siostra?
Meine Schwester ist nett. Moja siostra jest miła
Wie heiBt dein Bruder? jak ma na imię twój brat?
Mein Bruder heißt i tu imię -mój brat ma na imię...

Owego podręcznika nie posiadam, więc nie pomogę :)
11 4 11
2010-03-16T17:16:08+01:00
1. Ile lat ma twoja mama?
odp. Meine Mutter ist ... Jahre alt. (Wpisz liczbę tzn. ile ma lat)
2. Co twój tata robi chętnie? / Jakie ma hobby?
Mein Vater ... gern. (Wpisz np. liest Buch)
3. Gdzie mieszka twój dziadek?
Mein GroBvater wohnt in ... . (Wpisz nazwę miejscowości z której pochodzi)
4. Jaka jest twoja siostra?
Mein Schwester ist ... . (Wpisz jaka jest)
5. Jak się nazywa twój brat?
Mein Bruder heiBt ... . (Wpisz jak ma na imię)
3 3 3
2010-03-16T17:16:15+01:00
Wie alt ist deine mutter? Ile lat ma twoja mama
Meine Mutter ist...

Was macht dein Vater gern? Co robi twój tata chętnie
Mein Vater macht ... gern.

Wo wohnt dein GroBvater? Gdzie mieszka twój dziadek
Mein GroBvater wohnt in ...

Wie ist deine Schwester? Jaka jest twoja siostra
Meine Schwester ist toll (świetna).

Wie heiBt dein Bruder? Jak się nazywa twój brat
Mein Bruder heiBt ....

II zadanie nie pomoge bo mam książkę Kompass 3, a nie 1
1 1 1