Odpowiedzi

2010-03-16T18:09:20+01:00
Turystów przebywających do naszego powiatu zachęcamy do zwiedzenia miasta Torunia i odpoczynku na terenach wokół Grodu Kopernika.Powiat Toruński to obszar atrakcyjny dla turystów. Jego zróżnicowana rzeźba terenu oraz osobliwości przyrody stanowią tło dla cennych obiektów zabytkowej architektury i urbanistyki. Bogata historia i lata świetności tych ziem znajdują odzwierciedlenie w różnorodności zabytków, szczególnie w budownictwie sakralnym jak i zespołach pałacowo – parkowych rozproszonych na terenach całego powiatu.
Konkatedra pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chełmży
Ważnym ośrodkiem turystycznym Powiatu Toruńskiego jest Chełmża, dawna stolica diecezji chełmińskiej (1243-1824), wzmiankowana po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1222 r., jeszcze pod dawną nazwą - Łoza. Prawa miejskie otrzymała w 1251 r. i aż do początku XIX w. traktowana była przede wszystkim jako miasto biskupie. Do obiektów zabytkowych w mieście należą: konkatedra pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1251 r. wraz z zabytkowym wyposażeniem i wystrojem; gotycki kościół filialny pod wezwaniem św. Mikołaja z 1248 r. wraz z zabytkowym wyposażeniem; brama ceglana - być może pozostałość dawnego pałacu biskupiego oraz kamienna brama gotycka; średniowieczny układ urbanistyczny miasta; neogotycki ratusz; cmentarz ewangelicki z 1868 r. (nieczynny) i cmentarz katolicki z pierwszej połowy XIX w. (tu znajdują się dwie zabytkowe kaplice: rodziny Kalksteinów z Pluskowęs - ok. 1860 r. i rodziny Zawiszów Czarnych z Warszewic - 1879 r.). Jedną z ostatnich sensacji historycznych Chełmży było odkrycie tajemniczego podziemia w pobliżu katedry Świętej Trójcy, które być może są częścią tunelu łączącego różne ważne obiekty w mieście.
Pałac w Głuchowie
Na terenie gminy Chełmża zachowało się kilka zespołów pałacowo-parkowych. W Nawrze znajduje się pałac, którego właścicielem w XIX w. był Józef Kruszyński, pełniący w czasie powstania listopadowego funkcje urzędnicze w rządzie powstańczym. Podobne zespoły pałacowe zachowały się także w Pluskowęsach, Brąchnówku oraz Kończewicach. Dużą atrakcją turystyczną są także ruiny kościoła z XIII/XIV w. w Zajączkowie, rozebranego w 1868 r.; kościół gotycki pod wezwaniem św. Katarzyny w Grzywnie z ok. 1300 r.; kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP w Kiełbasinie z XIV w., a także legendarne miejsce z kapliczką w Bielczynach, gdzie w 1260 r. zmarła pustelnica bł. Juta.