Odpowiedzi

2010-03-16T17:16:48+01:00
Alken---> alkohol---> kwas---> octan metylu


CH2CH2 + H20 (srodowisko kwasne) --> CH3CH2OH
CH3CH2OH (utlenienie) --> CH3COOH
CH3COOH + CH3OH --> CH3C00CH3 +h20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:23:23+01:00
Eten + woda( w kwaśnym środowisku) = etanol
C2H4 + H20 (środowisko kwaśne) ------> C2H5OH

etanol + tlen = kwas octowy + woda
C2H5OH + O2 -----> CH3COOH + H2O

kwas octowy + metanol = octan metylu + woda
CH3COOH + CH3OH ----> CH3COOCH3 + H2O