1. W celu sporządzenia jodyny, służącej do dezynfekcji ran i skaleczeń, w 300cm3 alkoholu o gęstości 0,79g/cm3 rozpuszcza się 13g jodu. Oblicz CP

2. Jakie jest stężenie % roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 100cm3 benzyny. Gęstość benzyny wynosi 0,7g/cm3

Z góry dziękuje i bardzo proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T14:04:46+01:00
Zad. 1.
m subst. (to jod) = 13 g
V rozpuszczalnika = 300 cm 3
nam potrzebna jest masa rozpuszczalnika, którą obliczymy z gęstości d = 0,79 g / cm3

0,79 g alkoholu (rozpuszczalnika)-----------------------1 cm 3
x (g alk.)-------------------------------------------------- 300 cm 3

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 237 g alkoholu.

m roztw. = m sub. + m rozpuszczalnika
mr = 13 g + 237 g = 250 g

i podstawiamy do wzoru na cp:
Cp = 13 g × 100 % / 250 g = 5,2 %

Zad. 2.
Rozpuszczalnikiem jest benzyna. Jej gęstość to 0,7 g/cm3.
Obliczamy z gęstości masę 100 cm3 benzyny:
0,7 g benzyny ------------------------------------------1 cm3
x (g benzyny)-------------------------------------------100 cm3

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 70 g (masę rozpuszczalnika).
m roztworu = m subst. + m rozpuszcz.
mr = 1g + 70 g = 71 g
Cp = 1 g × 100 % / 71 g = 1,4 %