W Polsce przeważają gleby kwaśne.Odpowiedz na pytania.
a)W jaki sposób można zmniejszyc ich kwasowośc?
b)Jak się wówczas zmieni pH GLEBY?

Do roztworu o pH=5 dodano pewnej substancji,co spowodowało zmianę wartości pH=na 11.Wyjasnij, jaki był charakter chemiczny dodanej substancji.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:19:12+01:00
A) Aby zmniejszyć kwasowość gleb należy zneutralizować kwas zasadą np. wapnem (tzw. bielenie ziemi).
b)Ph zmieni się na bardziej zasadowe.

Zasadowy.
40 4 40