Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T22:50:51+01:00
KRĘGOWCE
1.Dobrze wykształcony szkielet wewnętrzny
2.Parzyste kończyny
3.Zamknięty układ krwionośny
4.Parzyste nerki
5.Bardzo dobrze rozwinięte narządy zmysłów
6.Układ pokarmowy złożony z przewodu pokarmowego
7.Układ nerwowy złożony z ośrodkowego układu nerwowego
8.Dobrze rozwinięty układ krwionośny
9.Serce położone w brzusznej stronie ciała, mające zastawki
10.Czerwona krew zawierająca hemoglobinę.

BEZKRĘGOWCE
1.Brak kręgosłupa
2. Występują odnóża
3.Układ krwionośny otwarty
4.Serce po grzbietowej stronie ciała
5.Układ nerwowy po brzusznej stronie ciała
6.Symetria promienista lub dwuboczna
7.Jednowarstwowy nabłonek
8.Szkielet zewnętrzny np. chitynowy pancerz lub brak
9.Brak tkanki kostnej w szkielecie
10. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe
1 2 1