1. Oblicz pH roztworu kwasu azotowego (III) o stezeniu 0,1 mol/dm3, jezeli jego stopień dysocjacji α = 0,1.

2.a) Stopień dysocjacji zalezy od............i...........roztworu.
b) Elektrolity mocne są praktycznie zdysocjowane ......., podczas gdy ..........słabe wykazują niewielki ..........
c) Do.........mocnych zaliczaja sie np.: HNO3, HCl, NaOH, Na2SO4, zaś do...........słabych zalicza sie np.: H2CO3, H2S.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:25:57+01:00
C=0,1mol/dm3
α = 0,1

[H+]- stężenie jonów zdysocjowanych
α=[H+]/c wiec [H+]=α*c= 0,1*0,1mol/dm3=0.01mol/dm3=10 do minus2
pH=-log [H+]
pH=2

2. a) stężenia i temperatury
b)zdysocjowane na jony, podczas gdy elektrolity słabe wykazują niewielki stopień dysocjacji
c)do elektrolitów, do elektrolitów