Język Polski nie wiem jak zrobić ćw. 1 gim. ''Bliżej słowa'' Str.87 zad.5
Który z podanych aforyzmów najbardziej do ciebie przemawia? Wybierz jeden i zapisz swoje refleksje na ten temat.
- Piękno trzeba wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu.
- Piękno jest rzeczą umowna. Istnieje o tyle, o ile je dostrzeżono.
- Piękno tkwi przede wszystkim w sile oporu przed zniszczeniem. Stopień trudności, z jakim trzeba je odtworzyć - oto miar apiękna.
Dla mnie to obojętne co byście wybrali, tylko ważne żeby było bo nie wiem jak to zrobić.

Zad. 6 str. 88
Napisz ogłoszenie wystawy fotografii ukazujących pięknego polskiego krajobrazu.
Postaram się dać naj ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T17:23:46+01:00
5/87
Z podanych aforyzmów najbardziej do mnie przemawia : Piękno jest rzeczą umowną. Istnieje o tyle o ile je dostrzeżono, ponieważ żeby dostrzec piękno trzeba umieć patrzeć na świat. W każdym z nas jest ukryte piękno, które należy wydobyć.
6/88
Uwaga!
Dnia 15 kwietnia 2010 roku, o godzinie 15:00 w Domu Kultury w ...........(miejscowość) odbędzie się otwarcie wystawy fotografii ukazujących piękno krajobrazu.Serdecznie zapraszam.
Imię i Nazwisko
4 5 4