Przedstaw zapisy cząsteczkowe równań reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi sposobami:
KBr
BaS
Ca(No3)2
NaSo4
Li3Po4

3 sposoby:
kwas+zasada-->sól+woda
metal+kwas-->sól+wodór
tlenek metalu+kwas-->sól+woda

PROSZE O POMOC!

2

Odpowiedzi

2010-03-16T17:31:04+01:00
KOH + HBr --> KBr + H2O
2K + 2HBr --> 2KBr + H2
K2O + 2HBr --> 2KBr + H2O

Ba(OH)2 + H2S --> BaS + 2H2O
Ba + H2S --> BaS + H2
BaO + H2S --> BaS + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + 2H2O
Ca + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + H2
CaO + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + H2O

2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O
2Na + H2SO4 --> Na2SO4 + H2
Na2O + H2SO4 --> Na2SO4 + H2O

3LiOH + H3PO4 --> Li3PO4 +3H2O
6Li + 2H3PO4 --> 2Li3PO4 + 3H2
3Li2O + 2H3PO4 --> 2Li3PO4 + 3H20
20 3 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:24:42+01:00
KBr
1) HBr + KOH ---> KBr + H₂O
2) 2K + 2HBr --> 2KBr + H₂
3) K₂O + 2HBr ---> 2KBr + H₂O
BaS
1) H₂S + Ba(OH)₂ ---> BaS + 2H₂O
2) Ba + H₂S ---> BaS + H₂
3) BaO + H₂S ---> BaS + H₂O
Ca(NO₃)₂
1) Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
2) Ca + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + H₂
3) CaO + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + H₂O
Na₂SO₄
1) 2NaOH + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + 2H₂O
2) 2Na + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + H₂
3) Na₂O + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + H₂O
Li₃PO₄
1) 3LiOH + H₃PO₄ ---> Li₃PO₄ + 3H₂O
2) 6Li + 2H₃PO₄ ---> 2Li₃PO₄ + 3H₂
3) 3Li₂O + 2H₃PO₄ ---> 2Li₃PO₄ + 3H₂O
49 4 49